Symposium, 14 oktober, 10.00 – 17.00 uur

Stichting Viewmaster organiseert in samenwerking met de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en de Universiteit Maastricht/ Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (Master Mediacultuur). Het thema van het symposium is de positie van het lichaam in de beeldende kunsten, de dans, de media en openbare ruimte.

Locatie: Auditorium Kunstacademie
Herdenkingsplein 12, 6211 PW Maastricht
Voertaal: Engels.
Deelname: gratis (wel reserveren)
Programma binnenkort online
Inschrijven: bodytalks2011@gmail.com

Download de handout hier

Symposium, 14 October, 10:00 – 17:00 hrs

Stichting Viewmaster, the Maastricht Academy of Fine Arts and Design and Maastricht University / Faculty for Cultural and Social Sciences (Media Culture Master) are responsible for the organisation. The theme of the symposium is the position of the body in visual arts, dance, media and the public space.

Location: Academy Of Fine Arts & Design Maastricht auditorium
Herdenkingsplein 12, 6211 PW Maastricht
Official language: English.
Participation: free (make a reservation)
Programme soon online
Registrations: bodytalks2011@gmail.com

Download the handout here

home