CINEDANS

Cinedans International Dance on Screen Festival is een uniek festival, in Nederland en daarbuiten. Tijdens het festival staat de dansfilm centraal. Onder ‘dansfilm’ verstaat Cinedans: een wezenlijke synthese tussen twee verschillende media – dans en cinematografie. De nadruk ligt op choreografieën speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van bestaande dansvoorstellingen. Daarnaast worden speciale documentaires en retrospectieven getoond. Gedurende het festival zijn zo’n zestig korte en lange films uit binnen- en buitenland te zien. Naast het filmprogramma vinden lezingen, debatten en workshops plaats.

In het veranderend medialandschap zoeken makers steeds vaker naar andere wegen om hun verhaal te vertellen. Nieuwe media en moderne techniek hebben hun intrede gedaan. Dansfilm is niet alleen meer ‘beweging op het witte doek’. Hedendaagse dansfilms zijn vaak autonome kunstwerken met een eigen taal en zeggingskracht: installaties, interactieve projecten, videoclips… Werk dat zich niet direct in een hokje laten plaatsen.
Cinedans volgt deze ontwikkeling op de voet.

Buiten het festival om organiseert Cinedans ‘Cinedans on tour’, een gecompileerd filmprogramma waarmee het festival door binnen- en buitenland reist.

Cinedans festival 2011
1 t/m 4 december
Amsterdam

Meer informatie www.cinedans.nl

NEDERLANDSE DANSDAGEN

Op 7,  8 en 9 oktober kun je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat genieten van de rijkdom van de Nederlandse dans. Tijdens het festival de Nederlandse Dansdagen tonen de Maastrichtse theaters onvergetelijke voorstellingen van uiteenlopende dansstijlen. Van jong talent tot bekende choreografen, van urban dans tot klassiek ballet.

Het festival heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kwalitatief hoogstaand dansfestival dat prestigieuze dans van eigen bodem laat zien, en in het Gala van de Nederlandse Dans de meest indrukwekkende choreografie en danser met de VSCD-prijs de Zwaan bekroont. Voor (internationale) bezoekers en programmeurs biedt het festival de uitgelezen kans om in één weekend een overzicht te krijgen van de diversiteit van de Nederlandse dans.

Dit jaar zijn onder meer Club Guy & Roni, Het Nationale Ballet, LeineRoebana, Conny Janssen Danst en Meekers geprogrammeerd. Naast dansvoorstellingen biedt het festivals plaats aan exposities, dansfilms en verschillende bijeenkomst rondom dans.

www.nederlandsedansdagen.nl

CINEDANS

Cinedans International Film, Dance and Media Festival is a unique festival – both in The Netherlands as well as abroad. Dance films are the central focus. Cinedans describes a “dance film” as a true synthesis between two different media – dance and cinematography. At Cinedans the emphasis will lie on choreographies created specifically for the camera and on special film adaptations of existing dance performances. Furthermore, a selection of special documentaries and retrospectives will be shown. During the festival approximately sixty films from all over the world will be screened. In addition to the film programme, there will be readings, debates and workshops to attend.

In the ever-changing landscape of media, the creators are increasingly seeking different ways of telling their stories. New media and modern technology have entered the scene – and there are new possibilities and changing insights. Dance film is no longer “movement on the black screen”, new forms are developing: installations, video clips, interactive projects … Contemporary “dance films” are often autonomous pieces of art with a language of their own and an expressiveness that cannot be pigeonholed. Cinedans closely follows this movement.

Cinedans also organizes “Cinedans on tour” and travels across the world to screen a selection of the film programme.

Cinedans festival 2011
December 1st to 4th
Amsterdam

For more information www.cinedans.nl

NEDERLANDSE DANSDAGEN

From early in the morning until late at night on 7,  8 and 9 October,  you will be able to enjoy the riches of Dutch dancing. During the Dutch Dance Days festival, theatres in Maastricht will be hosting unforgettable shows of various dance styles. From young talents to well-known choreographers, from urban dance to classical ballet.

During the past few years, the festival has developed into a high-quality dance festival that shows prestigious dancing by national dancers, and which awards the most impressive choreographies and dancer with the VSCD ‘de Zwaan’ award at the Dutch Dancing Gala. For (international) visitors and programmers, the festival is the ultimate opportunity to get a good overview of the diversity of Dutch dancing during a single weekend.

On the programme this year are Club Guy & Roni, the Dutch National Ballet, LeineRoebana, Conny Janssen Danst and Meekers, among others. In addition to dance shows, the festival also hosts exhibitions, dance movies and various dance-themed meetings. 

www.nederlandsedansdagen.nl

home