LUMIERE, 13 OKTOBER, 21.15 UUR

Filmprogramma
Lumière Cinema presenteert in het kader van BodyTalks een speciale filmavond. De geselecteerde korte dansfilms reflecteren op de werken die in openbare ruimte getoond worden. Het filmprogramma is samengesteld door Janine Dijkmeijer, directeur van Cinedans International Dance on Screen Festival. Met een introductie door danswetenschapper Jacq. Algra.

Voorprogamma
Laura Vanborm FL-Air - 4 minuten
Nicolas Deveaux Elephant on trampoline - 2 minuten
Yves Ackermann Goddes - 1 minuut
Manon Le Roy Continuum - 11 minuten
Magali Charrier 12 Sketches on the impossibility of being still - 8 minuten
Nicola-Frank Vachon Paganini for face - 3 minuten
Joe Cobden Slow dance - 4 minuten

Hoofdfilm - The Co(te)lette Film
credits: Mike Figgis, Groot-Brittannië/België 2010, 58 min. THE CO(TE)LETTE FILM is de verfilming van de gelijknamige dansvoorstelling van de Belgische choreografe Ann Van den Broek door de Britse regisseur Mike Figgis.

Drie vrouwen dansen in een intieme sfeer, gevangen tussen verlangen en bevrediging. In 2008 ontving choreograaf Ann Van den Broek de zogenaamde ‘Zwaan’ voor meest indrukwekkende dansproductie

Lumière Cinema
Bogaardenstraat 40 b
6211 SP Maastricht
Telefoon: 043 - 321 40 80
Fax: 043 - 321 92 57
E-mail: info@lumiere.nl

http://www.lumiere.nl/informatie/reserveren

LUMIERE,13 OCTOBER, 21:15 HRS

Filmprogramme
Lumière Cinema presents a special film evening within the framework of BodyTalks. The selected short dance videos reflect on the works shown in the public space. The film programme was compiled by Janine Dijkmeijer, director of Cinedans International Dance on Screen Festival with an introduction by dance researcher Jacq. Algra.

Supporting programme
Laura Vanborm FL-Air - 4 minutes
Nicolas Deveaux Elephant on trampoline - 2 minutes
Yves Ackermann Goddes - 1 minutes
Manon Le Roy Continuum - 11 minutes
Magali Charrier 12 Sketches on the impossibility of being still - 8 minutes
Nicola-Frank Vachon Paganini for face - 3 minutes
Joe Cobden Slow dance - 4 minutes

Main film - The Co(te)lette Film
credits: Mike Figgis, Great Britain/Belgium 2010, 58 min. THE CO(TE)LETTE FILM is British director Mike Figgis’ film version of the dance performance of the same name by Belgian choreographer Ann van den Broek.

Three women are dancing in an intimate atmosphere, caught between desire and satisfaction. In 2008, choreographer Ann van den Broek received the so-called ‘Zwaan’ (swan) for the most impressive dance production, for the raw and vulnerable performance of ‘Co(te)lette’.

Lumière Cinema
Bogaardenstraat 40 b
6211 SP Maastricht
Telefoon: 043 - 321 40 80
Fax: 043 - 321 92 57
E-mail: info@lumiere.nl

http://www.lumiere.nl/informatie/reserveren

home