Benny Nemerofsky Ramsay - I am a Boyband

No. 15, Benny Nemerofsky Ramsay, I am a Boyband, 2:00 min, Grote Gracht 87

I am a Boyband (2002) van de klassiek geschoolde zanger en kunstenaar Benny Nemerofsky Ramsay (Canada, 1973) toont een knappe persiflage op de boyband-cultus die jarenlang de popscene heeft bepaald. De vertolking en omzetting van het zestiende-eeuwse madrigaal (meerstemmig lied) naar een popsong is niet alleen een vette knipoog naar de jeugdcultuur. De video snijdt ook meer serieuze thema’s aan, zoals de representatie van mannelijkheid (en homoseksualiteit) en het individu versus de massa. Het al iets oudere werk, waarin de zanger alle vier de ‘rollen’ van de bandleden voor zijn rekening neemt, is nog steeds actueel. De videoclipcultuur was en is voor veel jongeren bepalend voor hoe te bewegen, hoe te dansen en hoe je te verhouden tot andere leeftijdgenoten. I am a Boyband is verwant aan The Buzz Club van Rineke Dijkstra (nr. 11). Beide kunstenaars leggen een intrigerende relatie tussen dans en jeugdcultuur. Bij Nemerofsky Ramsay draait het om de ‘gemaakte’ imago’s van de bandleden. Bij Dijkstra om de zoektocht naar de eigen identiteit en de kwetsbaarheid van het zelfbeeld van de jongeren op de dansvloer. BodyTalks toont van Nemerofsky Ramsay ook het werk Live to Tell (nr. 16).

Met dank aan de heer Snijders

I am a Boyband (2002) by classically trained singer and artist Benny Nemerofsky Ramsay (Canada, 1973) depicts a clever parody of the boy band culture that dominated the music scene for years. The conversion of the sixteenth century madrigal (a song for multiple voices) into a pop song is not only a humorous reference to youth culture. The video also broaches more serious themes like the representation of masculinity (and homosexuality) and the individual versus the masses. The work, in which the singer occupies all four band member ‘roles’, even though slightly dated, is still very current. Video clip culture was and still is crucial for many youngsters in order to determine how to move, how to dance and how to relate to their peers. I am a Boyband is related to The Buzz Club of Rineke Dijkstra (nr. 11). Both artists establish an intriguing link between dance and youth culture. Nemerofsky Ramsay focuses on the ‘artificial’ image of band members: Dijkstra on the search for one’s own identity and the vulnerability of the youngsters’ self image on the dance floor. BodyTalks also shows Live to Tell by Nemerofsky Ramsay (nr. 16).

With thanks to Mr. Snijders

home