Elodie Pong - Je suis une bombe (I am a bomb)

No. 18, Elodie Pong, Je suis une bombe (I am a bomb), 6:00 min, Grote Gracht 10

Elodie Pong (Verenigde Staten, 1966) is bekend vanwege haar subtiele, analytische videowerken die ingaan op menselijke relaties, culturele codes en de impact hiervan op de hedendaagse maatschappij. De video Je suis une bombe (2006) toont een persoon die verkleed als pandabeer een erotische paaldans uitvoert. De absurde dans lijkt steeds obsessiever te worden en komt abrupt tot een einde. Het masker gaat af en een vrouw kijkt recht in de camera. Ze staat op en schetst een vrouwbeeld dat tegelijk sterk en kwetsbaar is, explosief en ontvlambaar. De paaldans wordt normaal opgevoerd voor een anoniem publiek, vaak zittend in de schemer. Bezoekers of passanten nemen de voyeuristische rol van dit anonieme publiek over. In Je suis une bombe wordt de paaldansact ontdaan van iedere vorm van sensualiteit of erotiek door het gebruik van het berenpak. De panda verwijst eerder naar onschuld en zachtheid.

Met dank aan Manpower / de kunstenaar en Freymond- Guth Fine Arts Ltd.

Elodie Pong (Unites States of America, 1966) is wellknown for her subtle, analytical video works that discuss human relationships, cultural codes and the impact these have on contemporary society. The video I am a bomb (2006) shows a person dressed in a panda bear costume performing an erotic pole dancing act. The absurd dance seems to become more and more obsessive until it ends abruptly. The mask comes off and a woman looks straight into the camera. She rises and sketches a female image that is at the same time both powerful and vulnerable, explosive and inflammatory. Normally, a pole dance is performed in front of an anonymous audience, sitting in the half dark. Visitors or passersby take on the voyeuristic role of this anonymous audience. In I am a bomb the act of pole dancing is stripped of every form of sensuality or eroticism because of the use of the bear suit. The panda makes reference to innocence and softness.

With thanks to Manpower / Courtesy of the artist and Freymond-Guth Fine Arts Ltd.

home