Kris Verdonck - FRIEZE

No. 22, Kris Verdonck, FRIEZE, 10:00min, Brusselsestraat 56

In FRIEZE (2010) van Kris Verdonck (België, 1974) zie je twee projecties van rechtopstaande, uitvergrote figuren. Ze zitten geprangd in een smalle ruimte. Zij wachten. Ze proberen zich staande te houden, maar langzaam zakken ze in elkaar. Toch proberen ze de hele tijd hun waardigheid te bewaren. ‘Keeping up appearances’, tot ze helemaal ondersteboven hangen. Daarna krabbelen ze opnieuw overeind, strijken hun kleren glad en kijken voor zich uit alsof er niets is gebeurd.

Verdonck werkt in FRIEZE verder op het thema van eerdere projecties, waardoor je kunt spreken van typische ‘Verdonck-personages’. Een soort zakenmensen, netjes gekleed, beschaafd en westers, maar vastzittend in een systeem, in een onhoudbare situatie. Toch stellen zij zich hier geen vragen bij. Gelaten ondergaan ze hun lot. Volhouden is de boodschap.

De figuren in FRIEZE kunnen beschouwd worden als een moderne versie van de kariatiden: de menselijke figuren die in de klassieke bouwkunst zuilen vervingen. Zij waren zowel functioneel als ornamenteel en straalden kracht uit. De kariatiden van FRIEZE tonen echter volop hun kwetsbaarheid. Van Kris Verdonck presenteert BodyTalks ook het werk GOSSIP naast de laad -en losplaats van het Theater aan het Vrijthof (nr. 23).

Met dank aan Kunstkwartier 6211

In FRIEZE (2010) by Kris Verdonck (Belgium, 1974) two projections of upright, enlarged figures are on show. They are squeezed into a very small room. They are waiting. They are trying to stay upright, but slowly, they collapse. Nonetheless, they try to keep their dignity. ‘Keeping up appearances’ – until the moment they turn completely upside-down. Then they scramble up again, smooth over their clothes and stare ahead as if nothing had happened.

In FRIEZE, Verdonck continues working on the theme he used before in earlier projections. You could call them typical ‘Verdonck characters’. Some kind of businessmen, dressed impeccably, civilised and Western but stuck in a system; in an untenable situation. They do not ask questions. Submissively they accept their fate. Perseverance is key.

The characters in FRIEZE can be considered to be modern day versions of the caryatides: the human figures that replaced the columns in classical architecture. They were functional as well as ornamental and radiated power. The caryatides of FRIEZE however, are not shy in showing their vulnerability. Also presented in BodyTalks is the work Gossip by Kris Verdonck next to the Theater aan het Vrijthof Loading dock Theater aan het Vrijthof (nr. 23).

With thanks to Kunstkwartier 6211

home