Lucia Nimcova - Exercise

No. 17, Lucia Nimcova, Exercise, 5:52 min, Brusselsestraat 134

Exercise (2008) van Lucia Nimcova (Slowakije, 1977) toont hoe oudere inwoners van haar geboortestad Humenné rek- en strekoefeningen en danspasjes uitvoeren. Zij doen dat vanuit hun herinnering aan de verplichte, dagelijkse gymnastiekinstructies die tijdens het communistische regime via de radio werden uitgezonden. Stram, maar uitgelaten, tonen zij de (dans)bewegingen uit het voormalig Oost-Europa. Het verleden blijkt nog altijd springlevend. Het werk laat zien hoe diep de danslessen en gymoefeningen in het lichamelijk geheugen verankerd zijn. Nimcova toont een generatie die het verleden zichtbaar met zich meedraagt. Exercise is een politiek, maar geenszins zwaar op de hand werk. Door de vertederende danspasjes en gymnastiekoefeningen wordt de toeschouwer meegevoerd in de zichtbare lol die de gepensioneerden hebben.

Met dank aan Houx Digiprint

Exercise (2008) by Lucia Nimcova (Slovakia, 1977) shows older citizens from her hometown Humenné perform stretching exercises and dance routines. They perform from memory – they are routines from communist times when it was mandatory to participate in the exercises broadcast daily by radio. A bit stiff but elated, they show us these (dance) moves from the former Soviet Block. The past turns out to be very much alive. The work shows how deeply these dancing lessons and gymnastics are anchored in the body´s memory. Nimcova displays a generation that visibly carries the past with it. Exercise is a political, but not a melancholic work. The visitor is carried away by the obvious fun the pensioners have with the endearing dance routines and gymnastics

With thanks to Houx Digiprint

home