Matthijs Blonk - Dance!

No. 5, Matthijs Blonk, Dance!, 1:00 min, Brusselsestraat 22

In Dance! (2010) lijken we getuigen van een grote demonstatie ergens in Afrika. We kijken naar ‘ordebewakers’ die met stokken de menigte in bedwang houden. In het werk van Matthijs Blonk (Nederland, 1952), winnaar van de One Minute Dance Film 2010, blijft de camera de lange man in het rood/blauwe voetbalshirt volgen. Hij danst de hele korte film: vooruit, achteruit, soms sturend, soms de menigte volgend. Het werkt aanstekelijk en hypnotiserend op de uitgelaten menigte. De drang om te dansen is groot terwijl de ordebewakers proberen de mensen in toom te houden met hun zweepslagen. Dance! is opgenomen tijdens het Festival of a Thousand Stars in zuidwest Ethiopië waar verschillende kleine stammen wonen die doorgaans niet op goede voet met elkaar staan. Door hongersnood is er onderlinge veeroof en strijd om waterputten. Om elkaar beter te leren kennen organiseert de overheid een festival waarin de ongeveer vijftig volkeren hun muziek en dans presenteren. Het is een succes, maar de spanning blijft voelbaar en zichtbaar. Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de militairen met automatische wapens op voor- en achtergrond.

Met dank aan
Tattooshop Body-Pleasures

In Dance! (2010) we are made to feel like witnesses of a big demonstration somewhere in Africa. We watch orderlies, who try to control the crowd with sticks. In the work of Matthijs Blonk (The Netherlands, 1952) – winner of the One Minute Dance Film 2010 – the camera follows a tall man dressed in a red and blue soccer shirt. He dances for the whole short film; forwards, backwards, sometimes directing, sometimes following the crowd. The crowd is happy, the dancing is contagious and hypnotising. The urge to dance is great – the orderlies struggle to contain the crowd with their sticks. Dance! was recorded during the Festival of a Thousand Stars in south-western Ethiopia, a region where several small tribes live, not usually in harmony. Because of famine, the tribes fight each other with cattle raids and battle over wells. In order to get to know each other better, the government has organised a festival where about fifty tribes can present their music and dance. The festival is a success, but the underlying tension remains visible and tangible; not least because of the military with their automatic rifles in the fore- and background.

With thanks to
Tattooshop Body-Pleasures

home