Michal Butink - inhale / exhale

No. 7, Michal Butink, inhale / exhale, loop met geluid / loop with sound, Hoek Kommel / Brusselsestraat 25

Michal Butink (Nederland, 1975) maakte tien videoportretten van dansers net na een zware repetitie. De video inhale /exhale (2005) is opgenomen na een dansrepetitie van de Argentijnse choreografe Constanza Macras in Berlijn. Op meerdere schermen zijn de bezwete hoofden van de dansers te zien. Ze ademen in hoog tempo, de ogen zijn nog vol vuur of alweer geheel ontladen. De borstkassen bewegen snel op en neer, ieder in eigen tempo. Deze beelden vormen samen met het geluid van de ademhaling een nieuw ritmisch werk. De portretten geven een mooie impressie van hetgeen zojuist geweest is. De voorstelling is niet meer te zien, maar in de ogen van de dansers lijk je de choreografie nog te kunnen lezen. Het werk prikkelt enerzijds de fantasie en het verlangen naar iets dat niet meer is, anderzijds geeft het een zeer persoonlijke indruk van de overgave van de dansers. Aan de overkant is het werk Damrak te zien, eveneens van Butink (nr. 8).

Met dank aan de heer Weyzen

Michal Butink (The Netherlands, 1975) made ten video portraits of dancers after a difficult dance rehearsal. The video inhale /exhale (2005) was shot after a dance rehearsal by Argentinean choreographer Constanza Marcas in Berlin. On several screens, the sweaty faces of the dancers are shown. They breathe heavily, their eyes are either still full of fire or relaxed and completely saturated. Their chests move up and down, everyone in his or her own rhythm. The sound of breathing, together with the images, forms a new rhythmic work. The portraits render a beautiful impression of what just has happened. The dance has ended, but in the dancers’ eyes the choreography is still visible. On the one hand, this work stimulates both the desire for and fantasy of something that has happened, on the other hand it shows a very personal impression of the dancers surrendering. On the other side of the street, another of Butink’s works, Damrak, is shown (nr. 8).

With thanks to Mr. Weyzen

home