Michal Butink -

No. 8, Michal Butink, ,

Michal Butink (Nederland, 1975) is naast autonoom kunstenaar ook VJ en maakt videowerken voor dansvoorstellingen, zoals voor Het Zwanenmeer en Bijlmer II van het Nationaal Ballet. Butink noemt haar werk ‘bewegende fotografie’. Het vertragen, loopen of stilzetten van video’s geeft een gevoel van eindeloosheid en verstilling. Minimale en verborgen details worden door haar, letterlijk, uitgelicht. Ze is gefascineerd door de bewegingen van mensen - een draaiing van het hoofd, een vallende haarlok - en registreert deze in haar video’s. Dit wanneer er schijnbaar weinig gebeurt en alles zijn natuurlijke verloop heeft. Damrak (1999) is een ouder maar toonaangevend werk in het oeuvre van Butink omdat zij hier voor de eerste keer menselijke bewegingen op straat vastlegt. Een choreografie in de openbare ruimte. Dit ‘ongeorkestreerde’ werk is een krachtig tegenbeeld van werken die juist wel vanuit een sterk vooropgezette choreografie gemaakt zijn. Body- Talks toont van Butink ook het werk inhale/exhale aan de overkant van de straat (nr. 7).

Met dank aan AdHoc Beheer en Art2C

In addition to being an independent artist, Michal Butink (The Netherlands, 1975) is also a VJ and she makes videos for the Dutch National Ballet’s dance shows, such as Swan Lake and Bijlmer II. Butink refers to her work as ‘moving photography’. By means of delaying, looping or freezing her videos, she generates a feeling of endlessness and stillness. Minimal and hidden details are – quite literally – lit up. She is fascinated by people’s movements: the twist of a head, the swipe of a lock of hair - she directs them in her videos. All this, when nothing much seems to happen and everything runs its natural course. Damrak (1999) is an older but leading video in Butinks work because here, for the first time, she captures human movements in public. Choreography in the public eye. This ‘un-orchestrated’ work is a powerful antidote for the works in this exhibition, which are made with pre-planned choreography. BodyTalks also shows Butinks’ work inhale/ exhale on the other side of the street (nr. 7).

With thanks to AdHoc Beheer and Art2C

home