Peter Bogers - Unleashed Content

No. 6, Peter Bogers, Unleashed Content, 17:00 min, Capucijnengang 12 - Intro in situ, (binneninstallatie, indoor installation)

Peter Bogers (Nederland, 1956) verzamelde voor Unleashed Content (2011) honderden videofilms op internet aan de hand van bepaalde zoektermen. Door zoekmachines bewust in te zetten als sturend mechanisme is Bogers aan een bonte verzameling van associatieve beelden gekomen. Veel van de gebruikte zoektermen leiden naar inhoud die gerelateerd is aan bekende culturele uitingen als zang en dans, maar laten ons ook allerlei onverwachte min of meer obscure vormen van menselijke expressie zien. Zo zocht hij bijvoorbeeld op Liquid dance en Arab dance. Van iedere gekozen zoekterm heeft Bogers 36 hits geselecteerd, bewerkt en een plek gegeven in zijn beelden geluidscompositie. De installatie wordt tijdens Body- Talks voor het eerst getoond. Na de première in Maastricht blijft het werk groeien doordat de kunstenaar materiaal blijft toevoegen. Unleashed Content geeft een mooi beeld van de menselijke behoefte om, bijvoorbeeld, (liefde voor) dans zichtbaar te maken. In de overvloed aan filmpjes licht Bogers sommige eruit. De film van de anonieme danser staat even in de schijnwerpers, maar is tegelijkertijd ingebed in een veelheid van gelijksoortig beeldmateriaal. Het werk onthult de schoonheid en de tragiek van een diepgewortelde menselijke verdeeldheid: het verlangen erbij te horen en tegelijkertijd zich te onderscheiden.

Met dank aan Intro in situ

Peter Bogers (The Netherlands, 1956) collected images for Unleashed Content (2011) from the internet by using certain search terms. Bogers gathered a motley collection of associative images by using search engines deliberately as steering mechanisms. A lot of the terms Bogers entered, led to content related to known cultural expressions like singing and dancing, but also unexpected and more or less obscure forms of human expression came up. Two examples of search terms Bogers set loose on YouTube were liquid dance and Arab dance. Bogers selected 36 hits out of every search term which he edited and embedded in his image and sound narrative. The installation will be showed for the first time during BodyTalks. After the opening in Maastricht, the work will continue to grow as Bogers keeps on adding material to the work. Unleashed Content beautifully visualises the urge people have to make their love for, for example dancing, public. Within the abundance of films, Bogers highlights some images for a larger audience. For a moment, the anonymous dancer occupies the spotlight, but is at the same time embedded in a multitude of similar images. The work reveals the beauty as well as the tragedy of a deeply rooted human disunity: the desire to belong and at the same time to distinguish oneself.

With thanks to Intro in situ

home