Rineke Dijkstra - The Buzz Club

No. 11, Rineke Dijkstra, The Buzz Club, 26:40 min,Vrijthof 25 / Hoofdwacht:, BV Limburg, Museum Het Domein, (binneninstallatie / indoor installation)

In het veel geprezen videowerk The Buzz Club (1996-97) legt Rineke Dijkstra (Nederland, 1959) de ontwapenende kwetsbaarheid van jonge adolescenten tijdens een housefeest bloot. De beelden, opgenomen in Liverpool en tijdens het dansfestijn Mystery World in Zaandam, bieden een blik op de jongerencultuur van ruim 15 jaar geleden. De kwetsbaarheid van de jongeren, evenals hun trots en de ‘onhandige’ houdingen die ze aannemen wanneer ze voor de camera dansen, is van alle tijden. Zoekend naar een eigen identiteit vinden ze in hun dans een houvast voor de camera. De eerste helft van The Buzz Club is opgenomen in een Liverpoolse disco en toont alleen meisjes, op één vrijend paartje na. De tweede helft speelt zich grotendeels af in Zaandam en portretteert zowel jongens als meisjes. Allen dragen hetzelfde gabberkostuum, een trainingspak, ondertussen al weer relikwie uit de jaren 90 van de vorige eeuw. De onhandige of juist uitgesproken zelfverzekerde houdingen zijn universeel.

The Buzz Club in bruikleen van Museum Het Domein - Sittard
Met dank aan BV Limburg en Museum Het Domein

In her well-received work The Buzz Club (1996-97), Rineke Dijkstra (The Netherlands, 1959), uncovers the disarming vulnerability of young adolescents during a house party. The images, shot in Liverpool and during the Mystery World dance party in Zaandam, offer an insight into the youth culture of 15 years ago. The vulnerability of the youths, just like their pride and the awkward poses they choose when dancing in front of the camera, is timeless. While discovering their own identity, they find a support in dancing when confronted with the camera. The first part of The Buzz Club was recorded in a disco in Liverpool and shows only girls – apart from one couple making out. The second part mostly takes place in Zaandam and portrays girls and boys. All wear the same outfit, a tracksuit – now considered to be a relic from the last century. The awkward or extremely confident attitudes remain universal.

The Buzz Club is on loan from Museum Het Domein - Sittard
With thanks to BV Limburg and Museum Het Domein

home