Stéphanie Decourteille - Vertiges

No. 10, Stéphanie Decourteille, Vertiges, 4:00 min, Brusselsestraat 89

In Vertiges (2009) verbeeldt Stéphanie Decourteille (Canada, 1977) aan de hand van slechts enkele lichaamsdelen het extreem drukke bestaan van de moderne vrouw. De vrouw die alles uit het leven wil halen, alles wil controleren en daar totaal uitgeput van raakt. Op muziek van Radiohead brengt Vertiges een kritische reflectie op de continue productiviteit van de hedendaagse samenleving. Daar waar de benen in As I was Leaving my City (nr. 14) van Amirali Navaee nog een sterke politieke boodschap hebben, zijn de voeten in deze video sterk verweven met de dans zelf. Iedere beweging getuigt van een jarenlange training. De voeten van de danseres zijn een communicatiemiddel geworden: ze spreken een taal die wij niet spreken, maar wel kunnen verstaan. Ze zijn net zo expressief als de handen van de meeste mensen. Deze korte dansfilm is gebaseerd op het centrale deel uit de voorstelling Vertiges van choreografe/ danser Stéphanie Decourteille.

Met dank aan Hogeschool Zuyd

In Vertiges (2009) Stéphanie Decourteille (Canada, 1977) depict the extremely busy life of modern women by portraying only a couple of body parts. The woman who wants it all, who wants to control it all – and it leaves her completely exhausted. On music by Radiohead, Vertiges offers a critical reflection on the continuous productivity of our contemporary society. Unlike As I was leaving my city (nr. 14) by Amirali Navaee where the legs in the video bear a strong political message, the feet in this video are strongly interwoven with the dance. Every movement is a testimony to intensive and long-term training. The feet of the dancers become a means of communication: they speak a language we don’t speak, but that we can understand. The feet have become just as expressive as most people’s hands. The short dance film is based on the central role taken in the Vertiges performance by choreographer/ dancer Stéphanie Decourteille.

With thanks to Hogeschool Zuyd

home