Tammuz Binshtock - Pars Pro Toto

No. 4, Tammuz Binshtock, Pars Pro Toto, 2:30 min, Grote Gracht 3

Tammuz Binshtock (Israel, 1979) begeeft zich in haar werk op het snijvlak van beeldende kunst, dans en theater. Ze beschouwt voetbal en televisie eveneens als onderdeel van de culturele arena: ze onderzoeken allemaal dezelfde gemedialiseerde machocultuur. In haar werk Pars pro toto (2000 – 2005), Latijn voor ‘een deel voor het geheel’, analyseert Binshtock de relatie tussen actie en reactie. Ze verbeeldt de alomtegenwoordige macho-achtige lichaamstaal die het voetbal karakteriseert. Tegelijkertijd toont het werk hoe door een plotselinge afwezigheid van het een, andere vormen aanwezig worden. De voetballers zonder bal worden dansers, ze bewegen als in een geïmproviseerde dans.

Met dank aan The Blue Company

In her work, Tammuz Binshtock (Israel, 1979) operates at the crossroads of visual arts, dance and theatre. She considers soccer and television to be parts of the same cultural arena; they all explore the same macho culture as depicted by the media. In her work Pars pro toto (2000- 2005) – Latin for ‘a part stands for the whole’- Binshtock analyses the relationship between action and reaction. She visualises the ubiquitous macho body language that characterises soccer. At the same time, the work shows how new forms of presence become visible through an unexpected absence. The soccer players without a ball become dancers; they move as if they are dancing in a free improvisation.

With thanks to The Blue Company

home