Yves Acktermann - Prototype

No. 2, Yves Acktermann, Prototype, 2:05 min, Brusselsestraat 6

Amplification of an idea - Prototype (2007) van Yves Ackermann (Zwitserland, 1979) lijkt een vertraagde, uit zijn context gehaalde scène uit een slechte misdaadfilm. In een donkere ruimte zien we een man die wordt neergeschoten. De schoten komen niet van buitenaf, maar zijn, zoals in films, ‘verwerkt’ in zijn jas. Het lichaam reageert op de ‘kogels’ die hem links en rechts raken. Door de overdreven reactie van de man en door de vertraging in het beeld worden de bewegingen sierlijk en krijgt de ‘schietpartij’ een choreografische, esthetische lading. Prototype is een hedendaagse variatie op ‘de stervende zwaan’. Geïnspireerd op de eigentijdse ‘wargames’ of klassieke spaghettiwestern: scenario’s waarbij de hoofdrolspeler maar niet wil neervallen. Dat Prototype een dans is, wordt versterkt doordat de man blijft staan na een twee minuten durende aanval van kogels. Een cowboy, zelfs een gameheld, zou zijn bezweken.

Met dank aan de heer Vermin

Amplification of an idea – Prototype (2007) by Yves Ackermann (Switserland, 1979) bears resemblance to a delayed scene, out of context, from a bad crime movie. In a dark room, we see a man getting shot. The shots don’t come from outside, but like real films, are incorporated into his jacket. His body reacts to the ‘bullets’, hitting him left and right. Because of the exaggerated reaction of the man and the delay in the image, his movements become graceful and this shooting gains a choreographic, aesthetic charge. Prototype is a modern rendition of the dying swan, a rendition that seems inspired by contemporary ‘war games’ or a classic spaghetti western where the protagonist won’t die or fall to the ground. That Prototype turns out to be a dance, is strengthened by the fact that the man still stands, even after a two-minute bullet attack. A cowboy, even a video game hero, would have gone down.

With thanks to Mr. Vermin

home