Zhou Tao - 1,2,3,4

No. 20, Zhou Tao, 1,2,3,4, 3:33 min, Brusselsestraat 33

1,2,3,4 (2007 - 2008) van Zhou Tao (China, 1976) toont bijeenkomsten en ochtendgymnastiek door personeel van meer dan veertig winkels en bedrijven in Shanghai. De video’s werden bewerkt op de ritmes van het tellen (1,2,3,4,…) en van de bedrijfsliederen wat uiterst gestileerde beelden oplevert. 1,2,3,4 gaat over de resultaatgerichte managementstrategieën van moderne bedrijven. Deze zien zich genoodzaakt hun collectieve visie en drijfveren constant bij te stellen om maar een groter marktaandeel en een hogere winst te kunnen blijven garanderen. In tweede instantie is dit werk een verhaal over de snelle bevolkingstoename in China en de drastische veranderingen in de sociale structuur. De saamhorigheid van de groepen en de lichaamshoudingen maken dat het individu bijna opgaat in het geheel. De acties van de personeelsbijeenkomsten zorgen voor een spannende choreografie.

Met dank aan de heer Koopman

In 1,2,3,4 (2007 - 2008) Zhou Tao (China, 1976) recorded morning staff meetings in over forty shops and companies in Shanghai. The video’s were edited on the rhythm of the counting (1, 2, 3, 4....) in corporate songs of these companies, which produces a very stylized image. These companies are witnessing constant changes in their collective outlook and motivations in order to secure a larger market share and high profitability. Beneath the surface of the efficiency-driven management strategies of modern companies, 1,2,3,4 shows the impact of an increasing growth in population and drastic changes in the social structure. Because of the solidarity of the groups and their body language, the individual almost gets lost in the group. The staff meetings provide for an exciting choreography.

With thanks to Mr. Koopman

home